oblikovanje vseh vrst besedil

   TEHNIČNO
   OBLIKOVANJE
   SEMINARSKIH,
   DIPLOMSKIH,
   MAGISTRSKIH NALOG
   IN DOKTORSKIH
   DISERTACIJ

    Primer urejene diplome

         primer urejene diplome

         kako mora izgledati diploma

         avtomatsko kazalo

         številčenje strani

         razmik med vrsticami

         navajanje virov in literature

    Copyright © 2010
    Vse pravice pridržane.


info@oblikovanje-diplom.eu

041 212 043


TEHNIČNO OBLIKOVANJE VSEH VRST NALOG PO NAVODILIH FAKULTETE


Potrebujete pomoč pri tehničnem oblikovanju seminarskih, diplomskih, magistrskih nalogah in doktorskih disertacijah?

Hitro, predvsem pa kakovostno vam popolno tehnično oblikujem in uredim vašo nalogo. 24 ur do urejene naloge.

 

Pri tehničnem oblikovanju seminarske, diplomske, magistrske naloge ali doktorske disertacije vašo nalogo pregledam in uredim v skladu s pravilnikom vaše šole oziroma fakultete.

Kaj lahko storim za vas?

 • - ureditev naslovnice
 • - številčenje strani
 • - priprava avtomatskega kazala
 • - številčenje poglavij
 • - stile naslovov poglavij
 • - poravnavo besedila
 • - izbiro pisave
 • - razmik med vrsticami
 • - navajanje literature in virov
 • - citiranje
 • - vstavljanje sprotnih opomb
 • - oblikovanje zaglavja in podnožja
 • - vstavljanje, poravnava slik in tabel
 • - risanje vseh vrst organigramov
 • - oblikovanje glave in noge
 • - vstavljanje zaznamkov
 • - robove strani
 • - izdelava tabel in grafov
 • - izdelava in postavitev ankete, vprašalnika
 • - vaše želje

Pomoč pri vsebinski zasnovi nalog.

Naši sodelavci so tudi priznani strokovnjaki s področja mednarodnih odnosov, upravljanja, organizacije, marketinga in logistike. Strokovno svetujejo in nudijo pomoč pri vsebinski zasnovi diplomske ali magistrske naloge

tumblr site counter

 

Za vsa dodatna vprašanja in informacije sem vam na voljo preko elektronske pošte ali telefona. Odgovor na vaš elektronski naslov lahko pričakujete še isti dan.

info@oblikovanje-diplom.eu

041 212 043